Столична община кани архитекти в открит конкурс за реконструкция на сградата на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането ѝ в център за изкуство и култура. Целта е да се създаде място за изява на независимите артисти в България и да се докаже, че изоставените индустриални пространства в градската среда имат потенциал за нов живот.

3 000 000 лв.
обща инвестиция
4 895 м2
площ на поземления имот
150 000 лв.
хонорар за технически и работен проект

Цели на реконструираната топлоцентрала

01
Да действа като активно ново обществено пространство за култура в центъра на София
02
Да осигурява условия за широк набор от артистични прояви (театър, музика, танц, визуални изкуства), както и за образователни и социални дейности
03
Да се свързва пълноценно и безконфликтно с околната паркова среда
04
Да упражнява “регенериращ” ефект върху квартала и околните пространства
05
Да притежава визуално разпознаваем архитектурен образ като едновременно с това запази съществуващите белези на идентичност на мястото и сградата
06
Да демонстрира съвременност
Поглед от север. Вляво - Топлоцентралата, в центъра - Търговско-банковата гимназия и жилищни блокове на кв. Иван Вазов. Вдясно - бул. България и бул. Витоша.
Снимка: Георги Петев.

График

09 март 2017 Начало на конкурса
02 май 2017 Краен срок за задаване на въпроси
12 май 2017, 17:30 Краен срок за предаване на проекти
май-юни 2017 Журиране. Обявяване на победител
Поглед от запад. Двете сгради от комплекса Топлоцентралата: вдясно - основната сграда, вляво - сграда със складови функции.
Снимка: Георги Петев

Награди

Първа награда 15 000 лв.
Втора награда 10 000 лв.
Трета награда 5 000 лв.
Носителят на първа награда ще бъде поканен за договаряне със Столична община за изготвяне на технически и работен проект с общ хонорар:
150 000 лв.
Интериор на основната сграда от комплекса.
Снимка: Георги Петев

Жури

Иван Куцина

Архитект и творчески директор на Urban Transformation Program към Mikser Association, двигателя зад центъра за независими изкуства и култура Mikser House в Белград. Професор в Dessau International Architecture Graduate School (DIA).

Оливие Бастен

Архитект, сценграф и бивш главен архитект на Столичен регион Брюксел. Съосновател на белгийското студио l’escaut, които работят на пресечната точка между архитектура, урбанизъм и сценография и са проектирали публични пространства и значими обществени сгради като National Theatre of Belgium.

Патрик Гигер

Швейцарски историк, куратор и културен мениджър. Директор на La Lieu Unique, национален мултидисциплинарен център за изкуство и култура в Нант, гост-куратор в Barbican Centre, Лондон и член на почетния съвет на Швейцария в Нант.

Янко Апостолов

Архитект и дизайн директор в нюйоркското архитектурно студио Cooper Robertson. Главен проектант на реконструкцията на Националната галерия Квадрат 500 (2011-2015) след спечелен конкурс. Член на RIBA. Представител на Камарата на архитектите в България.

Малина Едрева

Председател на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет. Представител на Възложителя.

Христо Станкушев

Архитект и съосновател на студио dontDIY. Представител на работната група от над 12 организации, които вече няколко години разработват модела за преосмисляне на Топлоцентралата като център за независими изкуства и култура.

Веселин Димов

Театрален режисьор, един от основателите на Асоциацията за свободен театър. Представител на работната група от над 12 организации, които вече няколко години разработват модела за преосмисляне на Топлоцентралата като център за независими изкуства и култура.

Павлина Коева-Рачева

Архитект с 25-годишен опит в обществени проекти във Великобритания, Източна Европа и западна Африка. Живее и работи в Единбург, Великобритания. Член на Edinburgh Urban Design Panel, EAA, RIBA, RIAS. Представител на Съюза на архитектите в България.

Мария Механджиева

Старши юристконсулт в отдел "Правно-нормативно обслужване" към Направление "Архитектура и градоустройство" в Столична община.

Мястото

Конкурсната зона е разположена в Южен парк - II част, зад музея “Земята и хората”. След построяването си през 1982 г. топлоцентралата на НДК е била функционираща промишлена сграда. Затова при проектирането и изпълнението на парка през 1984-86 г. тя е оградена с три изкуствени хълма и отделена от парковото пространство. От запад сградата граничи с Перловската река.

Изкуствените хълмове, както и растителността по тях и по протежението на реката правят топлоцентралата незабележима от север, изток и запад. Едно от предизвикателствата на конкурса е да се реши по ненатрапчив начин проблемът с "невидимостта" на сградата, а решението да се съобрази с характеристиките на съществуващата градска и паркова среда.

Конкурсната зона в Google Maps
Снимки

Хотел
Хилтън

Бул. България

Музей
Земята
и хората

Гарнизонно
стрелбище -
част от
групова
културна
ценност

Мол
Park Center

Перловска
река

Бившата
Топлоцентрала
на НДК

Бул.
Петко Каравелов

Задание за проектиране

В заданието ще намерите цялата необходима информация, за да започнете проектиране, както и линкове към всички допълнителни ресурси: DWG файлове, карти, конструктивно обследване, снимки, досегашни проекти и проучвания, документи и декларации.

Изтеглете заданието
PDF, 64 страници, 9.5 MB


Вижте цялата документация