Столична община кани архитекти в открит конкурс за реконструкция на сградата на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането ѝ в център за изкуство и култура. Целта е да се създаде място за изява на независимите артисти в България и да се докаже, че изоставените индустриални пространства в градската среда имат потенциал за нов живот.

3 000 000 лв.
обща инвестиция
4 895 м2
площ на поземления имот
началото на 2017
обявяване на конкурса

Обществено обсъждане

На 25 октомври 2016 в Лабораторията за градски дизайн в УАСГ се състоя обществена дискусия за основните параметри на конкурса.
Подробности от събитието

Абонамент за известия

Въведете валиден имейл адрес.